Wist u dat

Wist u dat ……

Jan Francken met 11 jaar dienstjaren het langst in het bestuur heeft gezeten…?
Er ooit een heuse wedstrijd tussen Jan van ’t Vat en Piet van ’t Verken met hun eega’s heeft plaatsgevonden…?Jan Hendrix en Piet Bovee hadden elkaar bij een glas bier uitgedaagd tot een gemengddubbel, waarbij ingeval van verlies Jan een Vat bier en Piet een speenvarken zou schenken. Om alles eerlijk en veilig te doen verlopen wordt niets aan het toeval overgelaten en gezorgd voor een umpire, lijnrechters en EHBO’ers. De voorzitter wordt gevraagd de match te openen, wat hij komt doen in speciaal ornaat. Na veel strijd en vooral gekrakeel en geharrewar weet de scheidsrechter de wedstrijd onbeslist te beëindigen, wat tot gunstig gevolg heeft dat ’s avonds onder het genot van een stevig glas bier het varkentje kan worden verorberd.
De TC Broekhuizen in 1984 liefst 227 leden telde in een gemeente met slechts 2000 inwoners..?
Er ieder jaar in maart en november een parkpoetsdag is op “de Slagakker”…?