Jan FranckenToernooi

Beste leden, vrienden en oud-leden van Tennisclub Broekhuizen,

Op de algemene ledenvergadering 2017 van de Tennisclub  is het voorstel van het bestuur met algemene stemmen aangenomen om personen die zich extra hebben ingezet voor de tennisclub meer aandacht te geven , omdat zij van grote waarde zijn voor de club.
De vorm waarin dit gedaan wordt is een “naamtoernooi” gedurende een periode van 5 jaar.
Tijdens deze vergadering is besloten om te starten met het  Jan FranckenToernooi .

Jan heeft met tomeloze inzet een bijdrage geleverd aan de tennisclub op zeer diverse terreinen.
Mede dankzij zijn inzet kan de club nu beschikken over een prachtige accommodatie, een gezonde financiële status en enthousiaste leden ( althans de meesten). De kracht van Jan zat vooral in het feit dat hij ook andere leden mee kreeg om de handen uit de mouwen te steken, Jan haalde daarvoor alles uit de kast van grote overredingskunst tot zachte dwang!

Helaas is Jan overleden en willen wij hem, middels dit toernooi, een gepaste plaats binnen de Tennisclub geven!

Dus op zaterdag 17 juni 2017,aanvang 16.00 uur start het Jan Francken Toernooi
Iedereen, leden, vrienden , oud-leden en alle partners kunnen zich hiervoor opgeven bij Geert Thielen, thiel49@planet.nl vóór 11 juni 24.00 uur
Afhankelijk van het aantal deelnemers/neemsters zal er een toernooiprogramma worden samengesteld.
Natuurlijk zal er een fantastische barbecue zijn en zal ook de bar weer voorzien zijn van overheerlijke sapjes, bieren en diverse wijnen! Kortom een waar feest.
Deelnamekosten bedragen € 5,00 per persoon, inclusief barbecue, exclusief drank op de toernooi- dag te voldoen.
Wilt u niet tennissen maar wel aan de barbecue deelnemen ook dan betaalt u € 5,00 p.p.
exclusief drank. Wel graag even aanmelden ,zie bovenstaand mailadres.
Tenslotte, het bestuur heeft flink geïnvesteerd in de weersomstandigheden  en het ziet er bijzonder goed uit, dus …………………………………….komt allen!!!!!