Nieuwjaarsgroet

Beste leden en vrienden/vriendinnen van Tennisclub Broekhuizen,

Het jaar 2020 ligt nu achter ons en we kunnen wel stellen dat het een heel bijzonder jaar was.
Een jaar waarin veel vanzelfsprekendheden plotseling niet meer zo vanzelfsprekend waren.
Ik wil hier niet opnoemen wat er allemaal anders is geworden, wel wat voor een impact het heeft gehad  op de tennisclub.
Onduidelijkheden over het wel of niet kunnen/mogen tennissen en met hoeveel?
Het wel of niet koffie mogen drinken, binnen of buiten, zittend of staand, in ieder geval op 1,5 meter afstand voor elkaar blijkt dus geen belemmering te zijn geweest.
Toch blijkt in de praktijk, dat met inachtneming van de Maatregelen en ieders eigen behoedzaamheid, het mogelijk is gebleken, met een kleine onderbreking, de tennisbanen op te zoeken!
En daar, ieder op eigen wijze en in eigen frequentie heeft kunnen tennissen.
En toch blijken dit maar kleinigheden te zijn, in vergelijking met wat anderen hebben meegemaakt met hun gezondheid of de gezondheid van geliefden en dierbaren.
Wij hopen van ganser harte dat groot leed eenieder bespaart is gebleven en dat we met optimisme het jaar 2021 in kunnen gaan.
Natuurlijk zal alles niet in één keer weer terug komen zoals het was, het is zelfs de vraag of het weer wordt zoals het was of dat er ongemerkt een aantal zaken blijvend zullen blijven.
Graag wil ik, namens het bestuur, iedereen bedanken.
Bedanken omdat de naleving van Maatregelen geen enkele keer een probleem is geweest en wij als bestuur ook nimmer hebben moeten/hoeven op te treden.
Dat er grote verschillen waren  in het uitleg van de Maatregelen bij de diverse clubs in andere plaatsen is wel lastig geweest maar ook niet meer dan dat.
Natuurlijk wil ik ook nog vermelden; de goede medewerking van de gemeente om ook onze club te ondersteunen, zowel financieel alsook met advies.

Tenslotte, ik hoop dat er in 2021 weer “Schwung” in het leven en bij de tennisclub komt zodat we weer met veel plezier met elkaar kunnen tennissen en ook af en toe een gezellige avond kunnen hebben.

Het bestuur,
Paula Keltjens
Frans Scheepers
Egbert Hulshof