Baanreglement

 1. Uitsluitend clubleden en hun introducés mogen de banen bespelen
 2. De speelduur wordt geregeld middels het reserveringssysteem:
  Enkelspel 30 minuten, een dubbelspel 60 minuten.
 3. Buiten de zaterdagen, zondagen en feestdagen mogen Junioren II na 18.00 uur niet meer spelen indien er Senioren gebruik wensen te maken van de banen. Hetzelfde geldt voor de Junioren I na 20.00 uur maar alleen voor de banen 1 en 2.
  Op de banen 3 en 4 hebben de groep Junioren I dus altijd dezelfde rechten als de Senioren.
  Genoemde beperkingen zijn ook van toepassing indien Junioren met Senioren willen spelen.
 4. Wedstrijden voor de interne competitie worden op de banen 1 en 2 gespeeld.
 5. Schoeisel. Voor de met zand ingestrooide kunstgrasbanen  mogen dezelfde schoenen gebruikt worden als op andere baansoorten. Ten behoeve van de kunstgrasbanen zijn ook speciale tennisschoenen ontwikkeld. Er mogen echter geen uitsteeksels aan de schoenen zitten. Mocht dit laatste geconstateerd worden dan zal dat verwijdering van de baan tot gevolg hebben. De banen mogen dus niet met ander schoeisel betreden worden als met tennisschoeisel.
 6. Leden die met een introducé wensen te spelen, dienen vooraf op een van de aangegeven adressen een introductielabel (dagkaart) af te halen tegen voldoening van de dan geldende tarieven.
 7. Het is niet toegestaan meegenomen kinderen tijdens het spel op de baan te laten verblijven.
 8. Van ieder lid wordt verwacht, dat hij of zij dit baanreglement op een juiste wijze naleeft.
  Leden van het bestuur, de Jeugdcommissie en de Technische Commissie hebben het recht en de bevoegdheid om bij niet naleving van dit reglement op te treden.
 9. Opzettelijke aangebrachte vernielingen aan de banen en/of de daarbij behorende materiële toebehoren zullen op de dader(-s) verhaald worden  en waar nodig zal de politie ingeschakeld worden.
 10. Het is leden onder de 18 jaar niet toegestaan zich te bevinden op en rond het sportpark op tijden dat er geen tennis activiteiten plaats vinden.
 11. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur.

BAANRESERVERING

 1. Men mag spelen indien men de ledenpas of introductielabel op de daarvoor bestemde plaats aan het reserveringsbord heeft gehangen.
  Zonder pas of introductielabel kan men dus niet spelen.
 2. Reservering van een baan is alleen mogelijk als beide of alle vier spelers bij de baan aanwezig zijn.
 3. Indien er geen wachtenden zijn of niet alle banen bezet zijn, is het toegestaan op dezelfde baan door te spelen.
 4. Het is niet toegestaan een baan te reserveren voor een later tijdstip terwijl men aan het spelen is. Dit geldt ook in de situatie als er voldoende vrije banen zijn. Men kan in dat geval eerst opnieuw reserveren als de oude reserveringstijd verstreken is.
 5. Men dient bij het reserveren van een baan rekening te houden met de volgende activiteiten, die te allen tijde voorrang hebben boven het vrije tennissen;
  a. Tennislessen
  b. Toernooien
  c. Interne competitiewedstrijden
  d. Wedstrijden voor het clubkampioenschap.
 6. Om oneigenlijke gebruik te voorkomen, dienst men bovenstaande regels in acht te nemen, ook al zijn we er ons van bewust hiermee niet alle mogelijke situaties, die zich kunnen voordoen, ondervangen hebben.
  Graag begrip bij zo’n situatie.