Verslag Algemene ledenvergadering

Verslag Algemene Leden Vergadering op dinsdag 28 januari 2020

 

  1. Na een hartelijk welkom kan worden vastgesteld dat ruim 67% van de leden aanwezig zijn en dat er 2 afmeldingen voor deze bijeenkomst zijn!
  2. Het bestuur bestaat uit Frans Scheepers, Paula Keltjens en Egbert Hulshof. Tevens zijn er 2 vacatures. Oprecht blij is het bestuur met de toezegging van Geert Schatorje om de club zowel letterlijk alsook figuurlijk op het financiële vlak te blijven ondersteunen!
  3. Financiën. Door Paula is, i.s.m. Geert Schatorje het financiële jaaroverzicht opgesteld en ter vergadering uitgedeeld aan de aanwezige leden. Na een toelichting van Geert gaan de leden akkoord met het jaaroverzicht. Ook de kascommissie verklaart zich hiermee akkoord, waarna decharge is verleend.( de ledenvergadering vrijwaart het gehele bestuur tegen verdere navraag en verantwoording; met dank aan Geert)
  4. Geeft akkoord met het gepresenteerde financiële jaaroverzicht 2019.
  5. Stand van zaken b.t. leden/vrienden. Momenteel kent de vereniging 22 leden en 12 vrienden, tevens kent zij nog 6 jeugdleden. Na een korte gedachtewisseling en het geven van ideeën lijkt de conclusie in ieder geval gerechtvaardigd dat er mogelijk nieuwe leden erbij kunnen komen wanneer zij persoonlijk benaderd worden! Dus gaat eenieder in eigen omgeving proberen mensen warm te krijgen voor het mooie tennisspel en gezellige vereniging!
  6. Nieuws van de commissies. Ger Peeters geeft aan dat er weer met de competitie wordt meegedaan en dat het streven zal zijn om naast veel plezier toch ook de 1e plaats te behalen!! Dus, houdt allen de einddatum van de competitie in de gaten voor het overwinningsfeest!!!!!!!!!

Frans laat weten dat het onderhoud aan de banen goed met de donderdag ploeg gaat en dat Frans en Felix nader bepalen hoe het expliciete onderhoud gedaan moet gaan worden. Er heerst een verschil van mening over de bereidheid van leden om iets extra voor de club te doen, volgens enkele zijn het steeds dezelfde die zich beschikbaar stellen. Hierover nog meer bij agendapunt 8.

  1. Banen 3 & 4. De gesteldheid van deze banen wordt steeds slechter en het onderhoud daarvan komt voor eigen rekening. Ook worden de banen niet gebruikt, het afgelopen jaar geen enkele keer. Er zal gekeken moeten worden naar een mogelijk andere bestemming van deze banen, als voorbeeld wordt aangegeven dat de banen mogelijk geschikt gemaakt kunnen worden voor jeu de boules! Graag ideeën voor de banen 3 & 4 aanleveren, want niets doen bekent achteruitgang en in dit geval waarschijnlijk een verwaarlozing ( verslonzing!)
  1. Toekomst TcB. Momenteel kan de vereniging zich nog een behoorlijk aantal jaren financieel en dus operationeel staande houden. Dan moeten er echter geen gekke zaken gebeuren zoals bijv. een nieuw dak op de kantine! Er ontstaat een discussie over de bijdrages die leden leveren. In de huidige situatie is afgesproken dat leden niets anders hoeven te doen dan vooral met veel plezier te komen tennissen. We kennen geen “bar, baan, poets, tuin of anderszins diensten! Die zaken die noodzakelijk zijn worden middels een financiële vergoeding uitgevoerd of op basis van vrijwilligheid. Tot op heden draait dat tot volle tevredenheid. Enkele leden geven aan dat niet altijd prettig te vinden en zijn voor een eerlijke verdeling van taken tussen alle leden! Dit standpunt wordt door de ledenvergadering niet gedeeld. Dit speelt ook mee wanneer we gaan samenwerken met bijv. Lottum of Swolgen. Daar kent men wel dat soort “verplichtte” diensten. Hoe dat zich in de toekomst zal uitwijzen weten we nu niet.

Samenwerking met zowel Lottum als ook Swolgen staan op de agenda, zodra er meer nieuws over is zullen we de leden daarvan op de hoogte brengen. Als voorbeeld van samenwerking zijn de gezamenlijke toernooien, daarvan kan gezegd worden dat de deelname hieraan minimaal is!

  1. Wat we alweer vergeten zijn….???

Het Jan Franken toernooi zal niet meer plaatsvinden. In plaats daarvan zal, als eerbetoon aan JAN, baan 1 voorzien worden met het bord JANFRANKEN BAAN. Dit in goede  samenspraak met de familie.

Tennislessen, het is onduidelijk hoe dit nu verder gaat omdat de tennislerares ziek is. Paula zal navraag doen en daarover per mail aan de leden berichten.

Het contact met de KNLTB verloopt moeizaam, er is een nieuwe provinciale vertegenwoordiger en deze gaat weer bijeenkomsten beleggen. TcB trekt zich daar voorlopig van terug omdat er nog steeds, na 3 jaar, geen bericht is hoe de KNLTB om te denkt te gaan met kleine clubs, met name rond de afdracht!

Er komt een nieuw toernooi op de 1e zaterdag van september, ook daarvoor zullen Swolgen en Lottum worden uitgenodigd! Toernooi met wat extra’s zal georganiseerd worden door Mannfred en Geert T.

  1. Afsluiting met drankje en hapje. Paula en Piet hebben er weer voor gezorgd dat er meer dan voldoende was, waarvoor dank! (kleine tip de Duitse knak/bockwurst geniet toch de voorkeur van de voorzitter)